کلیپ خنده دار

خنداننده برتر – استندآپ کمدی سجاد افشاریان دور دوم + فیلم

خنداننده برتر – استندآپ کمدی سجاد افشاریان دور دوم + فیلم

دانلود استندآپ کمدی سجاد افشاریان در دور دوم مسابقه خنداننده برتر کلیپ اجرای استندآپ کمدی سجاد افشاریان در رقابت با مهران غفوریان در دور دوم خنداننده برتر خندوانه استند آپ کمدی سجاد افشاریان دور دوم خنداننده برتر دور دوم رقابت خنداننده برتر میان سجاد افشاریان و مهران غفوریان امشب برگزار خواهد شد . سجاد افشاریان در مرحله اول از سد سپند امیر سلیمانی گذشت . امیدواریم امشب از استندآپ کمدی سجاد افشاریان لذت ببرید  . جهت دادن رای به سجاد افش...

ادامه مطلب

خنداننده برتر – استندآپ کمدی مهران غفوریان دور دوم + فیلم

خنداننده برتر – استندآپ کمدی مهران غفوریان دور دوم + فیلم

دانلود استندآپ کمدی مهران غفوریان در دور دوم مسابقه خنداننده برتر کلیپ اجرای استندآپ کمدی مهران غفوریان در رقابت با سجاد افشاریان در دور دوم خنداننده برتر خندوانه استند آپ کمدی مهران غفوریان دور دوم خنداننده برتر دور دوم رقابت خنداننده برتر میان مهران غفوریان و سجاد افشاریان امشب برگزار خواهد شد . مهران غفوریان در مرحله اول از سد نادر سلیمانی گذشت . امیدواریم امشب از استندآپ کمدی مهران غفوریان لذت ببرید  . جهت دادن رای به مهران غفوریان...

ادامه مطلب

خنداننده برتر – استندآپ کمدی امیر مهدی ژوله دور دوم + فیلم

خنداننده برتر – استندآپ کمدی امیر مهدی ژوله دور دوم + فیلم

دانلود استندآپ کمدی امیر مهدی ژوله در دور دوم مسابقه خنداننده برتر کلیپ اجرای استندآپ کمدی امیر مهدی ژوله در رقابت با امین حیایی در دور دوم خنداننده برتر خندوانه استند آپ کمدی امیرمهدی ژوله دور دوم خنداننده برتر دور دوم مسابقه خنداننده برتر در برنامه خندوانه از شب گذشته آغاز شد . در شب اول دور دوم علی مسعودی به دیدار با شقایق دهقان رفت که هر دو با اجرای زیبا و طنز خود خنده را بر لب های مردم شکوفا کردند . در شب دوم این دور در 27 شهریو...

ادامه مطلب

خنداننده برتر – استندآپ کمدی امین حیایی دور دوم + فیلم

خنداننده برتر – استندآپ کمدی امین حیایی دور دوم + فیلم

دانلود استندآپ کمدی امین حیایی در دور دوم مسابقه خنداننده برتر کلیپ اجرای استندآپ کمدی امین حیایی در رقابت با امیر مهدی ژوله در دور دوم خنداننده برتر خندوانه استند آپ کمدی امین حیایی دور دوم خنداننده برتر دور دوم مسابقه خنداننده برتر در برنامه خندوانه از شب گذشته آغاز شد . در شب اول دور دوم علی مسعودی به دیدار با شقایق دهقان رفت که هر دو با اجرای زیبا و طنز خود خنده را بر لب های مردم شکوفا کردند . در شب دوم این دور در 27 شهریور امین حیایی...

ادامه مطلب

خنداننده برتر – استندآپ کمدی علی مسعودی در دور دوم + فیلم

خنداننده برتر – استندآپ کمدی علی مسعودی در دور دوم + فیلم

دانلود استندآپ کمدی علی مسعودی در دور دوم مسابقه خنداننده برتر کلیپ اجرای استندآپ کمدی علی مسعودی در رقابت با شقایق دهقان در دور دوم خنداننده برتر خندوانه استند آپ کمدی علی مسعودی دور دوم خنداننده برتر دور دوم مسابقه خنداننده برتر که با حضور 16 طناز ایران آغاز شد امشب شروع میشود . در اولین رقابت دور دوم خنداننده برتر خندوانه علی مسعودی یا علی مشهدی به دیدار شقایق دهقان خواهد رفت . علی مسعودی معروف به علی مشهدی که در دور اول در یک رقاب...

ادامه مطلب

خنداننده برتر – استندآپ کمدی شقایق دهقان در دور دوم + فیلم

خنداننده برتر – استندآپ کمدی شقایق دهقان در دور دوم + فیلم

دانلود استندآپ کمدی شقایق دهقان در دور دوم مسابقه خنداننده برتر کلیپ اجرای استندآپ کمدی شقایق دهقان در رقابت با علی مسعودی در دور دوم خنداننده برتر خندوانه دور دوم استند آپ کمدی شقایق دهقان در خنداننده برتر دور دوم مسابقه خنداننده برتر که با حضور 16 طناز ایران آغاز شد امشب شروع میشود . در اولین رقابت دور دوم خنداننده برتر خندوانه شقایق دهقان به دیدار علی مسعودی یا علی مشهدی خواهد رفت . شقایق دهقان که در دور اول رقابت خود با رض شفیعی ج...

ادامه مطلب

استندآپ کمدی نادر سلیمانی در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

استندآپ کمدی نادر سلیمانی در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

دانلود استندآپ کمدی نادر سلیمانی در خنداننده برتر خندوانه کلیپ اجرای استند آپ کمدی نادر سلیمانی در رقابت با مهران غفوریان مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه رقابت استند آپ کمدی نادر سلیمانی و مهران غفوریان در خنداننده برتر مرحله اول مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه امشب به پایان خواهد رسید . در آخرین رقابت نادر سلیمانی به دیدار با مهران غفوریان خواهند رفت . در شب بعد از اجرای کسل کننده رقابت جواد رضویان و علیرضا خمسه که بیشتر به جای...

ادامه مطلب

استندآپ کمدی مهران غفوریان در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

استندآپ کمدی مهران غفوریان در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

دانلود استندآپ کمدی مهران غفوریان در خنداننده برتر خندوانه کلیپ اجرای استند آپ کمدی مهران غفوریان در رقابت با نادر سلیمانی مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه رقابت استند آپ کمدی مهران غفوریان و نادر سلیمانی در خنداننده برتر مرحله اول مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه امشب به پایان خواهد رسید . در آخرین رقابت مهران غفوریان به دیدار با نادر سلیمانی خواهند رفت . در شب بعد از اجرای کسل کننده جواد رضویان و علیرضا خمسه که بیشتر به جای اجرای ...

ادامه مطلب

استندآپ کمدی جواد رضویان در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

استندآپ کمدی جواد رضویان در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

استندآپ کمدی جواد رضویان در خنداننده برتر خندوانه کلیپ اجرای استندآپ کمدی جواد رضویان در رقابت با علیرضا خمسه در مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه استند آپ کمدی علیرضا خمسه و جواد رضویان خنداننده برتر استندآپ کمدی گروه هفتم خنداننده برتر با حضور علیرضا خمسه و جواد رضویان برخلاف هفته های گذشته که در پنج شنبه ها و جمعه ها به نمایش درمی آمد در روز سه شنبه به رقابت هم آمدند . رقابت گروه ششم مسابقه خنداننده برتر همانطور که گفته شد بین عل...

ادامه مطلب

استندآپ کمدی علیرضا خمسه در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

استندآپ کمدی علیرضا خمسه در خنداننده برتر خندوانه + فیلم

استندآپ کمدی علیرضا خمسه در خنداننده برتر خندوانه کلیپ اجرای استندآپ کمدی علیرضا خمسه در رقابت با جواد رضویان در مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه استند آپ کمدی علیرضا خمسه و جواد رضویان خنداننده برتر استندآپ کمدی گروه هفتم خنداننده برتر با حضور علیرضا خمسه و جواد رضویان برخلاف هفته های گذشته که در پنج شنبه ها و جمعه ها به نمایش درمی آمد در روز سه شنبه به رقابت هم آمدند . رقابت گروه ششم مسابقه خنداننده برتر همانطور که گفته شد بین عل...

ادامه مطلب