بایگانی برچسب ها: Xinaliq

روستای خینالیق معروف به روستای سرگیجه + عکس

روستای خینالیق معروف به روستای سرگیجه + عکس

روستای خینالیق معروف به روستای سرگیجه روستای خینالیق در جمهوری آذربایجان که به روستای سرگیجه معروف است و در ارتفاع 2335 متری از دریاست . ارتفاع یکی از عوامل مهم در سرگیجه است و به همین علت روستای خینالیق در جمهوری آذربایجان را به نام روستای سرگیجه نامیده اند . روستای خینالیق روستای خینالیق روستایی در جمهوری آذربایجان است که در ارتفاع 2335 متری از دریاست و به همین علت به نام روستای سرگیجه شهرت یافته است . روستای سرگیجه مردمی دارد که به ادعا...

ادامه مطلب