بایگانی برچسب ها: woman

گرایش زنان به رفتار مردانه

گرایش زنان به رفتار مردانه

گرایش زنان به رفتار مردانه علت گرایش رفتار زنان ایرانی به سمت رفتار مردانه از دید روانشناسی به گزارش اولی ها دکتر میناپور فرخ، روان شناس در یک برنامه رادیویی با بیان این مطلب گفت: گوناگونی نقش زنان در زندگی به عنوان همسری وفادار، مادری مهربان و کارمندی وظیفه شناس یا مدیری موفق امروزه جایگاه ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی چگونگی دور شدن زنان جوامع صنعتی و مدرن از سرشت و فطرت طبیعی خود مسئله ای است که نمی توان به ...

ادامه مطلب