بایگانی برچسب ها: Trasmoz

روستای تراسموس روستای نفرین شده + عکس

روستای تراسموس روستای نفرین شده + عکس

روستای تراسموس روستای نفرین شده روستای تراسموس Trasmoz که توسط کلیسا نفرین شده و فقط توسط پاپ طلسم باز خواهد شد در دنیای خرافات نفرین و طلسم این بار شما را به روستای تراسموس Trasmoz میبریم که به گفته برخی این روستا توسط کلیسا نفرین شده و طلسم شده است و اتفاقات پیش آمده در این روستا که باعث شده جمعیتش از 10 هزار نفر به 62 نفر برسد همه بخاطر طلسم و نفرین کلیسا می باشد و فقط پاپ میتواند این طلسم را آزاد کند . روستای تراسموس روستای نفرین ...

ادامه مطلب