بایگانی برچسب ها: Tortured woman

شکنجه 20 ساله زن توسط مرد شیطان صفت

شکنجه 20 ساله زن توسط مرد شیطان صفت

شکنجه 20 ساله زن توسط مرد شیطان صفت داستان زندگی زن بیچاره که به مدت 20 سال برای همسرش نقش یک سگ را داشت مرد ۴۸ ساله انگلیسی به نام “مایکل والش” بعد از اینکه جنایت های وحشیانه ۲۰ ساله او آشکار شد، برای ۲۳ سال پشت میله های زندان قرار گرفت. زن بی گناهی که ” والش” به مدت ۲۰سال او را سگ می نامید، از اثرات سوء شکنجه های وحشیانه این مرد شیطان صفت رنج می برد. این مرد در موردهای متفاوت ، جلوی دوستانش با چکش به سر زن...

ادامه مطلب