Sport

۹ مورد از دیوانه‌وار‌ترین خودروهای رالی جهان

۹ مورد از دیوانه‌وار‌ترین خودروهای رالی جهان

۹ مورد از دیوانه‌وار‌ترین خودروهای رالی جهان: فورد، فراری، مانتاس و متروس،  ما ۹ مورد از دیوانه‌وارترین خودروهای رالی را برایتان آماده کرده‌ایم.مزدا RX-7 گروه Bگروه B بسیار پر سروصدا است. اما تا سال ۱۹۸۴، دوره طلایی رالی یکی از بهترین‌های حوزه موتور را کم داشت: موتورهای روتاری. خوشبختانه مزدا در سال ۱۹۸۴ وارد عرصه شد. اما از آنجا که گروه B به کار خود خاتمه داد، این مدل RX-7 هیچ‌گاه فرصت خودی نشان دادن پیدا نکرد. آئودی گروه S مهن...

ادامه مطلب