بایگانی برچسب ها: Soze Keyser

ژنرال اسرار آمیز و نخبه ی ایرانی در یاهو

ژنرال اسرار آمیز و نخبه ی ایرانی در یاهو

در حالی که این روزها سردارسلیمانی فرمانده دلاور ایرانی در کانون توجه رسانه های غربی قرارگرفته است یاهو نیز برای جانماندن از این قافله به تهیه گزارشی از حاج قاسم اقدام کرد. سردار قاسم سلیمانی  این گزارش که با تیتر ژنرال اسرار آمیز و نخبه ی ایرانی در این سایت معتبر منتشر شده است به گوشه ای از توانایی های سردار سلیمانی پرداخته شده است. یاهو با اشاره به اقدامات موثر حاج قاسم در منطقه می گوید:سلیمانی به عنوان یک رهبر در رسانه های ایرانی خیلی کم...

ادامه مطلب