بایگانی برچسب ها: sms persian golf

اس ام اس خلیج فارس / ویژه روز خلیج فارس

اس ام اس خلیج فارس / ویژه روز خلیج فارس

اس ام اس خلیج فارس پیامک های خواندنی در مورد خلیج فارس ویژه روز ده اردیبهشت که به نام روز ملی خلیج فارس نامیده شده ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد   بخوانیم همیشه در گوش باد / چو ایران نباشد تن من مباد روز ملی خیج فارس مبارک باد ای آب نیلگون و گهربار کشورم / ای آخرین پناهمو ماوا و سنگرم امواج تو تلاطم عشق است در دلم / ای عشق پر تلاطم و موج شناورم ما خون خویش در دل جام ت...

ادامه مطلب