بایگانی برچسب ها: Samieh Lak

سامیه لک پیشنهاد بازی در شبکه جم GEM را رد کرد + عکس

سامیه لک پیشنهاد بازی در شبکه جم GEM را رد کرد + عکس

سامیه لک پیشنهاد بازی در شبکه جم GEM را رد کرد شبکه جم به دنبال جذب سامیه لک بازیگر زن ایرانی بوده که پیشنهاد GEM به سامیه لک توسط بازیگر زن ایرانی رد شد . در سال های اخیر پررویی شبکه جم در جذب بازیگران و به فساد کشیدن بازیگران زن ایرانی غیر قابل وصف بوده است . سامیه لک سامیه لک بازیگر زن ایرانی نیز مورد توجه شبکه جم قرار گرفته و GEM قصد به فساد کشیدن سامیه لک را نیز داشته است که با دست رد سامیه لک رو به رو شد . شبکه جم در سال اخیر با...

ادامه مطلب