بایگانی برچسب ها: Saima Kanwal

کلیپ کتک خوردن خبرنگار زن از پلیس در برنامه زنده

کلیپ کتک خوردن خبرنگار زن از پلیس در برنامه زنده

کلیپ کتک خوردن خبرنگار زن از پلیس در برنامه زنده خبرنگار زن که در حال تهیه گزارش بود از پلیس نگهبان کتک خورد که فیلم کتک خوردن خبرنگار زن به صورت زنده پخش شد . هر شغلی خطراتی دارد و خبرنگاری نیز خطرات خود را دارد . خبرنگار زن پاکستانی که برای تهیه گزارش زنده از مشکلات مردم در اداره ثبت ندرا بود مورد حمله نگهبان اداره قرار گرفت و یک سیلی بسیار بد خورد . کتک خوردن خبرنگار زن صائمه کنول Saima Kanwal که از برخورد نگهبان پلیس با فیلمبردار عصبی ...

ادامه مطلب