بایگانی برچسب ها: R B S

توهین بانک انگلیسی به ایرانیان انگلیسی تبار

توهین بانک انگلیسی به ایرانیان انگلیسی تبار

توهین بانک انگلیسی به ایرانیان انگلیسی تبار رویال بانک اسکاتلند که بستن بی دلیل حساب های بانکی ایرانیان را پروژه شتر نامیده است توهین به ایرانیان انگلیسی تبار به گزارش اولی ها دیروز دوشنبه اولین جلسه رسیدگی به شکایت شماری از ایرانیان علیه «رویال بانک اسکاتلند» (آر بی اس) به دلیل بسته شدن بی دلیل حساب بانکی شان توسط این بانک انگلیسی در شهر منچستر انگلیس بود. این بانک انگلیسی، پروژه توقیف حساب های ایرانی تبارهای انگلیس یا ایرانیان ساکن انگلیس را...

ادامه مطلب