بایگانی برچسب ها: Olivia Farnsworth

عکس دختر انگلیسی اَبَر انسان روی زمین معروف به دختر مصنوعی

عکس دختر انگلیسی اَبَر انسان روی زمین معروف به دختر مصنوعی

عکس دختر انگلیسی اَبَر انسان روی زمین معروف به دختر مصنوعی دختر انگلیسی که نه گرسنه میشود و نه تشنه و نه درد را حس میکند شگفتی هایی از گوشه و کنار دنیا سر بیرون می آورند که گاه غیر قابل باور اند همانند این دختر انگلیسی که مثل یک ابر انسان نه احساس گرسنگی میکند و نه احساس تشنگی و حتی احساس درد هم ندارد . اولیویا فرانس‌ورث Olivia Farnsworth دختر کودک انگلیسی است که این روزها جامعه پزشکی را به چالش کشیده و با بدن خارق العاده خود توانسته است...

ادامه مطلب