خانه » آرشیو برچسب: Olivia Farnsworth

آرشیو برچسب: Olivia Farnsworth

عکس دختر انگلیسی اَبَر انسان روی زمین معروف به دختر مصنوعی

دختر مصنوعی اَبَر انسان روی زمین

عکس دختر انگلیسی اَبَر انسان روی زمین معروف به دختر مصنوعی دختر انگلیسی که نه گرسنه میشود و نه تشنه و نه درد را حس میکند شگفتی هایی از گوشه و کنار دنیا سر بیرون می آورند که گاه غیر قابل باور اند همانند این دختر انگلیسی که مثل یک ابر انسان نه احساس گرسنگی میکند و نه احساس تشنگی ...

ادامه مطلب »