بایگانی برچسب ها: new york in 1970

شهر نیویورک در دهه 1970 در اوج بیکاری و جنایت + عکس

شهر نیویورک در دهه 1970 در اوج بیکاری و جنایت + عکس

شهر نیویورک در دهه 1970 در اوج بیکاری و جنایت عکس های دیده نشده از نیویورک آمریکا در 1970 سال های بیکاری و جنایت دهه 1970 در شهر نیویورک آمریکا تغییرات باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی در این شهر شد به گونه ای که نیویورک با رکود اقتصادی مواجه شده و حدود 500 هزار نفر بیکار شدند و قشر متوسط جامعه مجبور به ترک شهر و زندگی در اطراف شهر به زندگی پرداختند و در پی مشکلات اقتصادی جرم و جنایت به اوج خود رسید . در این روزها خانه های خالی ا...

ادامه مطلب