• آدیتی آریا ملکه زیبایی هند در سال 2015 / عکس

    آدیتی آریا ملکه زیبایی هند در سال 2015 انتخاب Aditi Arya به عنوان دختر شایسته و زیباترین دختر هند در سال 2015 انتخاب شد پنجاه و دومین مراسم انتخاب خانم هند ...

    تاریخ انتشار : فروردین ۱۰, ۱۳۹۴