MissIndia2015‬

آدیتی آریا ملکه زیبایی هند در سال 2015 / عکس

آدیتی آریا ملکه زیبایی هند در سال 2015 / عکس

آدیتی آریا ملکه زیبایی هند در سال 2015 انتخاب Aditi Arya به عنوان دختر شایسته و زیباترین دختر هند در سال 2015 انتخاب شدپنجاه و دومین مراسم انتخاب خانم هند ( دختر شایسته هند ) با زرق و برق بالا در روز یکشنبه برگزار شد . در این مراسم آدیتی آریا به عنوان ملکه زیبایی تاج رقابت را بر سر خود گذاشت . آفرین راچئال ( Afreen Racheal ) در مقام دوم و وارتیکا سینگ ( Vartika Singh ) در مقام سوم قرار گرفت . ادیتی به عنوان نماینده هندوستان در مراسم زی...

ادامه مطلب