miss russia 2015

صوفیا نیکیتچوک دختر شایسته روسیه در سال 2015 / عکس

صوفیا نیکیتچوک دختر شایسته روسیه در سال 2015 / عکس

صوفیا نیکیتچوک دختر شایسته روسیه در سال 2015 Sofia Nikitchuk به عنوان خانم روسیه در سال 2015 انتخاب شد Sofia Nikitchuk ( صوفیا نیکیتچوک ) در مراسم انتخاب دختر شایسته سال 2015 که در 18 آفریل در مسکو برگزار شد به عنوان خانم سال روسیه در سال 2015 انتخاب شد . صوفیا 21 ساله یک دانش آموز در دانشگاه اورال است . صوفیا به عنوان نامزد کشور روسیه در مراسم دختر شایسته جهان شرکت خواهد کرد . گفتنی است که Vladislava Yevtushenko ( ولادیسلاو یفتوشنکو )...

ادامه مطلب