• دختر شایسته ایران و دختر شایسته جهان / عکس

    دختر شایسته ایران و دختر شایسته جهان مقایسه دختر شایسته جهان و دختران شایسته ایران به گزارش اولی ها تهمینه منزوی هنرمند عکاس نمایشگاهی از پروژه جدید خود با عنوان "اندر ...

    تاریخ انتشار : اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴