• دختر شایسته جمهوری چک در سال 2015 / عکس

    دختر شایسته جمهوری چک در سال 2015 خانم Nikol Svantnerova  ( نیکول اسوانتنرووا ) به عنوان خانم جمهوری چک در سال 2015 برگزیده شد   رقابت انتخاب دختر شایسته سال 2015 مثل ...

    تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴