بایگانی برچسب ها: Mireia Lalaguna Royo

عکس میریا لالاگونا رویو دختر شایسته سال 2015 دنیا

عکس میریا لالاگونا رویو دختر شایسته سال 2015 دنیا

عکس میریا لالاگونا رویو دختر شایسته سال 2015 دنیا دوشیزه اسپانیایی Mireia Lalaguna Royo میریا لالاگونا رویو به عنوان دختر سال 2015 در دنیا انتخاب شد رقابت دختر شایسته سال هر ساله برگزار میشود که از دختران شایسته کشورهای متفاوت با هم برای رسیدن به مقام دختر شایسته سال رقابت میکنند . در سال 2015 نیز رقابت دوشیزه سال 2015 در چین برگزار شد که از میان 114 دختر از کشورهای متفاوت دختر اسپانیایی به عنوان دختر شایسته سال 2015 معرفی شد . این اولین...

ادامه مطلب