بایگانی برچسب ها: Marjorie Enya

ازدواج همجنسگرایی دختران همجنس باز در المپیک + عکس

ازدواج همجنسگرایی دختران همجنس باز در المپیک + عکس

ازدواج همجنسگرایی دختران همجنس باز در المپیک ریو ازدواج دو دختر همجنسباز در زمین بازی المپیک 2016 ریو ازدواج دختران در المپیک دختران همجنس باز در المپیک ریو با ازدواج همجنسگرایی خود باعث شدند تا فرهنگ ازدواج همجنس گرایان یعنی ازدواج دو دختر با هم یا ازدواج دو پسر با هم که برای کشورهای غربی امری عادیست را به راحتی رونمایی کنند . خواستگاری مارجوری انیا Marjorie Enya یک دختر از مسئولین تیم راگبی از سرلو ایزدورا Isadora Cerullo دختر بازیکن...

ادامه مطلب