بایگانی برچسب ها: Khatoon Khider

خاتون خیدر خواننده زن ایزدی فرمانده گروه نظامی دختران خورشید + عکس

خاتون خیدر خواننده زن ایزدی فرمانده گروه نظامی دختران خورشید + عکس

خاتون خیدر خواننده زن ایزدی فرمانده گروه نظامی دختران خورشید خاتون خیدر خواننده و نوازنده زن ایزدی که با حمله داعش تفنگ به دست گرفت و فرمانده گروه نظامی دختران خورشید شد . گروه تروریستی داعش با ورودش همه مردم از زن و مرد و پیر و جوان را علیه خود بسیج کرد . خاتون خیدر و دختران خورشید خواننده زن ایزدی که مدتی قبل به نوازندگی و خوانندگی مشغول بود با ورود داعش به شهرش تفنگ به دست گرفت و مقابل داعش ایستاد . خاتون خیدر Khatoon Khider زن جوان ...

ادامه مطلب