بایگانی برچسب ها: iran events

آخرین جزییات خودکشی دختر دانشجو در اردبیل

آخرین جزییات خودکشی دختر دانشجو در اردبیل

آخرین جزییات خودکشی دختر دانشجو در اردبیل ارسال آخرین پیامک زندگی با عنوان حلالیت به پدر و مادر قبل از خودکشی دختر دانشجوی خلخالی به گزارش اولی ها دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی بامداد پنجشنبه در اتاق خود در خوابگاه دانشگاه، آخرین بار از گوشی همراه خود استفاده کرد و در پیامکی از خانواده خود خداحافظی و طلب حلالیت خواست. این دختر دانشجو که در ترم دوم رشته مهندسی آب دانشکده فناوری های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی تحصیل می کرد ، پس از ارسا...

ادامه مطلب