Hijarbie

عکس باربی با حجاب به نام حیجاربی Hijarbie

عکس باربی با حجاب به نام حیجاربی Hijarbie

عکس باربی با حجاب به نام حیجاربی تولد باربی با حجاب بدست یک دانشجوی پزشکی که با نام حیجاربی Hijarbie نامگذاری شد دنیای باربی ها مورد توجه خیلی ها در دنیا قرار دارد و همیشه باربی ها تاثیر بسزایی بر فرهنگ ها داشته اند که بیشترینن تاثیر بر کودکان دیده میشود . باربی ها معمولا با دامن کوتاه و لباس های آستین کوتاه و موهای زرد و مدل دار عرضه میشدند اما اخیرا یک دانشجوی پزشکی به نام حنیف آدم دست به ساخت باربی با حجاب به نام حیجاربی Hijarbie زد...

ادامه مطلب