golare abbasi

جمله زیبای گلاره عباسی تقدیم به بازیگران در روز بازیگر / عکس

جمله زیبای گلاره عباسی تقدیم به بازیگران در روز بازیگر / عکس

جمله زیبای گلاره عباسی تقدیم به بازیگران در روز بازیگر گلاره عباسی در روز بازیگر جمله زیبایی به هنرمندان تقدیم کرد گلاره عباسی در وصف بازیگران نوشت : دوستان بازیگر من نقش ها و گریم ها ی چند رنگ و دل های یک رنگی دارند. رفقا روزتون مبارک…

ادامه مطلب