George Timothy Clooney

لیلا بلوکات در کنار جورج کلونی / عکس

لیلا بلوکات در کنار جورج کلونی / عکس

لیلا بلوکات در کنار جورج کلونی متن زیبای بازیگر زن ایران لیلا بلوکات در مورد غرور و عکسی از خود و جورج کلونی بازیگر محبوب آمریکایی   لیلا بلوکات در مورد غرور نوشت : غرور را دوست دارم ! گاهی غرور آخرین تکیه گاه است وقتی همه چیزت را باخته ای! غرور همچون نقابیست که به پشتوانه اش می توانی تصویر درهم ویرانیت را پنهان کنی! تو هیچ چیز از من نمی دانی نمی دانی چه قدر سخت است در برابر آن همه زیبایی تو سیل نگاهم را پشت سد غرورم مهار کنم و نقش...

ادامه مطلب