femen women naked in Hassan Mosque

حرکت شرم آور دو زن همجنس باز در مسجد

حرکت شرم آور دو زن همجنس باز در مسجد

حرکت شرم آور دو زن همجنس باز در مسجد برهنه شدن دو زن فمنیست در مسجد حسن در مراکش و انجام عمل های نامتعارف همجنسگرایانه جهت حمایت از همجنس بازان دو زن فمنیست فرانسوی به نام استر ماری دلامار ( Esther Marie Delamar ) و  لورینا د الیورا فررا ( Laurine De Olivera Ferrera ) با انتشار ویدیویی از خود که در انتهای مسجد حسن در پایتخت مراکش و دور از چشم افراد پر شده بود سرتیتر خبرهای روز دنیا شدند . این دو زن که به بهانه توریست بودن وارد مس...

ادامه مطلب