بایگانی برچسب ها: Empty Pavements

عکس چکامه چمن ماه و رابعه اسکویی در فیلم پیاده روهای خالی مهدی مظلومی

عکس چکامه چمن ماه و رابعه اسکویی در فیلم پیاده روهای خالی مهدی مظلومی

عکس چکامه چمن ماه و رابعه اسکویی در فیلم پیاده روهای خالی مهدی مظلومی فیلم جدید مهدی مظلومی به نام پیاده روهای خالی با بازی چکامه چمن ماه و رابعه اسکویی پس از کشف حجاب چکامه چمن ماه و خروج وی از ایران و پیوست به شبکه جم GEM و بازی وی در فیلم آبی عشق شبکه جم که تا مدتی دیگر از این شبکه پخش خواهد شد مهدی مظلومی فیلم خود را به شبکه جم داد و سپس از پخش فیلمش در شبکه جم اظهار بی اطلاعی کرد و یهویی از ایران مهاجرت کرده و به ترکیه رفت . پس از ...

ادامه مطلب