بایگانی برچسب ها: duff

ریشه داف و دختر داف یا زن داف در ایران و خارج کیست

ریشه داف و دختر داف یا زن داف در ایران و خارج کیست

ریشه داف و دختر داف یا زن داف در ایران و خارج کیست مفهوم کلمه داف و ریشه داف در زبان فارسی و در زبان لاتین و دختران داف و زنان داف به چه کسانی گفته میشود معنای دختر داف و زن داف در ایران و خارج داف ( Duff ) ، کلمه ای که بسیار شنیده میشود که به دختران و زنان به قولی زیبا اطلاق میشود . البته این تعریف زیبایی برای داف فقط در ایران کاربرد دارد و ما با جست و جو ها متوجه معناهای متفاوت و بسیار گستاخانه داف شدیم که واجب دانستیم که معنا و مف...

ادامه مطلب