Drew Barrymore

ازدواج سوم درو باریمور بازیگر زن هالیوود با ویل کوپلمن + عکس

ازدواج سوم درو باریمور بازیگر زن هالیوود با ویل کوپلمن + عکس

ازدواج سوم درو باریمور بازیگر زن هالیوود با ویل کوپلمن درو باریمور Drew Barrymore بازیگر زن مطرح هالیوود پس از دو ازدواج ناموفق با ویل کوپلمن ازدواج کرد . درو باریمور بازیگر زن هالیوودی که در دو ازدواج قبلی خود با شکست مواجه شد این بار برای بار سوم با ویل کوپلمن کارگردان هالیوود ازدواج کرد . درو باریمور و همسرش ویل کوپلمن ازدواج درو باریمور و ویل کوپلمن در همین هفته صورت گرفته است تا درو باریمور زندگی جدیدی را با همسر سومش آغاز کند...

ادامه مطلب