dna

عکسهای ربات دارو رسانی که جای قرص را می گیرد

عکسهای ربات دارو رسانی که جای قرص را می گیرد

عکسهای ربات دارو رسانی که جای قرص را می گیرد دانشمندان روبات هایی ساخته اند که می توانند داروها را به عضو آسیب دیده در بدن برسانند. محققان نسل جدیدی از نانو روبات‌ها به نام (nanobots) را طراحی کرده اند که از دی ان‌ای (DNA)، ساخته شده است و می‌تواند دارو را به عضو آسیب دیده بدن بیمار برساند. این روبات ها قادربه حمل و نقل و جابه جایی دارو‌ها دربدن و جریان خون هستند و ابعاد بسیار کوچکی دارند. نانو روبات‌ها دارای دست، بازو و پا هستند که به آن‌...

ادامه مطلب