بایگانی برچسب ها: Deleah Poulton

70 بار رابطه جنسی پرستار زن با پسر 13 ساله + عکس

70 بار رابطه جنسی پرستار زن با پسر 13 ساله + عکس

70 بار رابطه جنسی پرستار زن با پسر 13 ساله پرستار زن پسر 13 ساله که قرار بود از این پسر پرستاری کند با وی 70 بار رابطه جنسی برقرار کرد . خانواده ای که به پرستار زن جهت نگهداری فرزندشان اعتماد کرده بودند رودست خوردند . پرستار زن که برای مراقبت پسر 13 ساله انتخاب شده بود در طول 15 ماه 70 مرتبه با پسر نوجوان رابطه جنسی برقرار کرد و مراقبت های ویژه را برای این پسر به کار گرفت . دلییه پولتون رابطه جنسی پرستار زن جوان و پسر 13 ساله پس از 16 ماه...

ادامه مطلب