• دختر شایسته نیوزیلند در سال 2015 / عکس

    دختر شایسته نیوزیلند در سال 2015 Deborah Lambie ( دبورا لامبیه ) مقام خانم نیوزیلند در سال 2015 را کسب کرد رقابت دختر شایسته سال 2015 در کشور نیوزیلند شنبه گذشته ...

    تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۴