• کریستین رونالدو و مدل زن ایتالیایی آلیسیا تدسکی / عکس

    کریستین رونالدو و مدل زن ایتالیایی آلیسیا تدسکی همسر احتمالی آینده اش اتمام شایعات دوستی کریستیانو رونالدو و لوسیا ویالون خبرنگار اسپانیایی   به گزارش اولی ها کریستیانو رونالدو که بعد از ...

    تاریخ انتشار : خرداد ۷, ۱۳۹۴