cap d’agde

شهر کَپ دَگد cap d’agde شهر عریان نشانه فرهنگ غربی + عکس

شهر کَپ دَگد cap d’agde شهر عریان نشانه فرهنگ غربی + عکس

شهر کَپ دَگد cap d’agde شهر عریان نشانه فرهنگ غربی شهر کپ دگد فرانسه معروف به شهر عریان گوشه ای از فرهنگ برهنگی در جامعه غرب در فرهنگ غرب داشتن شهری که در آن مردان و زنان کاملا برهنه به خوشگذرانی بپردازند یک مکان توریستی و زیباست که مکان خوبی برای نمایش فرهنگ غربی خواهد بود . شهر کَپ دَگد ( کَپ دِاَگد ) cap d’agde که به شهر عریان معروف است در کشور فرانسه قرار دارد و به خاطر ساحلی بودن بهانه خوبی برای برهنه بودن زنان و مردان د...

ادامه مطلب