blue of love

عکس چکامه چمن ماه و مانی کسراییان در فیلم آبی عشق جم تی وی

عکس چکامه چمن ماه و مانی کسراییان در فیلم آبی عشق جم تی وی

عکس چکامه چمن ماه و مانی کسرائیان در فیلم آبی عشق جم تی وی بازیگر زن ایرانی چکامه چمن ماه که اخیرا کشف حجاب کرده در فیلم آبی عشق Gem Tv نقش آفرینی میکند کشف حجاب بازیگر زن ایرانی چکامه چمن ماه که مدتی تیتر داغ اخبار روز بود و پس از آن مهاجرت بازیگر مرد ایرانی مانی کسرائیان و خبر بازی وی در یک فیلم ترکیه ای و امروز خبری که از واقعیت مهاجرت مانی کسراییان و کشف حجاب چکامه چمن ماه پرده برمیدارد . همین چند وقت پیش بودکه خبری از کشف و حجاب...

ادامه مطلب