bill gates

بیل گیتس ثروتمندترین مرد دنیا / 10 ثروتمند دنیا در سال 2015

بیل گیتس ثروتمندترین مرد دنیا / 10 ثروتمند دنیا در سال 2015

بیل گیتس ثروتمندترین مرد دنیا در سال 2015 انتخاب بیل گیتس برای شانزدهمین دفعه به عنوان ثروتمندترین فرد جهانبیل گیتس در ۲۱ سال گذشته ۱۶ بار در راس فهرست ثروتمندان جهان بوده است.   به گزارش اولی ها بی بی سی نوشت: بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت برای شانزدهمین بار در صدر فهرست ثروتمندان افراد جهان قرار گرفته است. در این فهرست که نشریه فوربز هر سال آن را منتشر می‌کند بیل گیتس بار دیگر از کارلوس اسلیم سرمایه‌دار و بازرگان مکزیکی پیش اف...

ادامه مطلب