Best Global Universities

رنکینگ برترین دانشگاه های دنیا / جدول 500 دانشگاه برتر

رنکینگ برترین دانشگاه های دنیا / جدول 500 دانشگاه برتر

رنکینگ برترین دانشگاه های دنیا شامل 500 دانشگاه برتر دنیا در سال 2015 که در آن نام 3 دانشگاه ایران دیده می شود بر طبق جدیدترین ویرایش رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا (Best Global Universities) که توسط یو.اس. نیوز منتشر می‌شود، دانشگاه تهران، با کسب ۳۴.۸ امتیاز توانست در رتبۀ اول ملی، رتبۀ ۵۲ آسیا، و رتبۀ ۳۶۰ جهان قرار گیرد. پایگاه رسمی دانشگاه تهران نوشت: س از دانشگاه‌ تهران، دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان به ترتی...

ادامه مطلب