beautiful girl

ازدواج پسر زشت با دختر زیبا / داستان واقعی

ازدواج پسر زشت با دختر زیبا / داستان واقعی

ازدواج پسر زشت با دختر زیبا داستان واقعی ازدواج موسی مندلسون گوژپشت و زشت با زیباترین دختر ازدواج دختر زیبا با پسر زشت به گزارش اولی ها موسی مندلسون پدر بزرگ آهنگساز شهیر آلمانی، انسانی زشت و عجیب الخلقه بود. قدّی بسیار کوتاه و قوزی بد شکل بر پشت داشت. موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد که دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی به نام فرمتژه داشت.موسی در کمال ناامیدی، عاشق آن دختر شد، ولی فرمتژه از ظاهر و هیکل از شکل افتاده او منزجر بود....

ادامه مطلب