Barbara Karaulova

باربارا کارائولوا دختر روسیه ای داعش در انتظار 5 سال زندان + عکس

باربارا کارائولوا دختر روسیه ای داعش در انتظار 5 سال زندان + عکس

باربارا کارائولوا دختر روسیه ای داعش در انتظار 5 سال زندان دادگاه روسیه برای دختر روسیه ای که برای پیوستن به داعش اقدام کرده بود 5 سال زندان را تعیین کرده است . پیوستن افراد به داعش اللخصوص پیوستن دختران به داعش با برخورد شدید نیروهای امنیتی رو به رو میگردد . باربارا کارائولوا باربارا کارائولوا دختر روسیه ای که با فریب خوردن از یک پسر داعشی قصد رفتن به سوریه و ازدواج با مرد داعشی را داشت هم اکنون در چنگال قانون گرفتار شده است . دختر دا...

ادامه مطلب