BAHARE RAHNAMA AND WIFE

جنجال طلاق بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانی + عکس

جنجال طلاق بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانی + عکس

جنجال طلاق بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانی صحبت های جنجالی از جدایی بهاره رهنما از همسرش پیمان قاسم خانی در بازار داغ شایعات هنرمندان خبر طلاق پیمان قاسم خانی و بهاره رهنما این روزها بر زبان ها افتاده و جامعه هنر و مردم نیز در ابهام جدایی بهاره رهنما و پیمان قاسم خانی مانده اند و بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانی پاسخ روشنی در مورد طلاق خود تا به حال نداده اند که این موضوع باعث تشدید شایعات طلاق بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم ...

ادامه مطلب