https://avaliha.ir

اولی ها azadeh namdari hijab

حجاب آزاده نامداری عامل تغییر سناریوی فیلم نسیم

آزاده نامداری در فیلم نسیم

حجاب آزاده نامداری عامل تغییر سناریوی فیلم نسیم در پی انتشار تصویر گریم آزاده نامداری در فیلم نسیم و واکنش مردم به آن به گزارش اولی ها پس از انتشار تصویر گریم آزاده نامداری در فیلم نسیم که تصویری متفاوت از حجاب همیشگی او بود و اعتراض گسترده مخاطبین به این مجری زن را در […]