assault woman in line train

تجاوز و زورگیری زن جوان در مترو

تجاوز و زورگیری زن جوان در مترو

تجاوز و زورگیری زن جوان در مترو پسر 15 ساله که در مترو خود را با زن جوان تنها دید پس از تجاوز و زورگیری زن را برهنه در مترو رها کرد به گزارش اولی ها “دشان ایزابل” 15 ساله پس از انکه متوجه حضور مسافر زن در قطار شهری شیکاگو شد وحشیانه وی را مورد ضرب و شتم و تعرض جنسی قرارداد. ایزابل پس از برهنه کردن و تجاوز به زن با گرفتن موهای قربانی 41 ساله خود چندین بار سر وی را بر زمین کوبیده که موجب عارضه مغزی خانم جوان شد. به گفته پلی...

ادامه مطلب