Assault daughter by father

داستان تلخ تجاوز 10 ساله پدر به دختر / عکس

داستان تلخ تجاوز 10 ساله پدر به دختر / عکس

داستان تلخ تجاوز 10 ساله پدر به دختر داستان تکان دهنده و واقعی تجاوز پدر به دختر خود که 2 فرزند را نتیجه داد به گزارش اولی ها هفته پیش دادگاه ابتدایی در کابل، مردی را به جرم تجاوز جنسی به دخترش به سخت‌ترین مجازات، یعنی اعدام محکوم کرد. این مرد متهم بود که سال‌ها از دخترش استفاده جنسی کرده و چندین بار دخترش از او باردار شده و دو بچه هم از او دارد.ماجرای این دادگاه بر می‌گردد به سال گذشته؛ زمانی که اولین جلسه آن برگزار شد اما به دلیل نبود...

ادامه مطلب