ashtikonoon

آشتی مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی با تلاش مردم ایران + عکس

آشتی مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی با تلاش مردم ایران + عکس

آشتی مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی با تلاش مردم ایران کاربران فضای مجازی ایران برای آشتی دادن مهدی پاکدل و همسرش بهنوش طباطبایی و جلوگیری از طلاق وارد عمل شدند . خبر طلاق مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی بسیار برای مردم ایران متاثر کننده بوده است . آشتی کنون بهوش طباطبایی و مهدی پاکدل مهدی پاکدل و همسرش بهنوش طباطبایی همیشه در کنار هم با لبخند های زیبایی دیده میشدند که همین موضوع کافی بود تا این زوج در دل ایرانیان بنشینند . اخیرا خبری از جدایی مه...

ادامه مطلب