Ali Hatami

سنگ قبر علی حاتمی نماد بی توجهی + عکس

سنگ قبر علی حاتمی نماد بی توجهی + عکس

سنگ قبر علی حاتمی نماد بی توجهی عکس منتشر شده از سنگ قبر علی حاتمی که در بی توجهی کامل بسیار تاسف بار شده است . در تمام دنیا توجه به بزرگان حتی پس از مرگ جزو افتخارات کشور به حساب می آید اما این روزها سنگ قبر علی حاتمی چیز دیگری را نشان میدهد . علی حاتمی علی حاتمی کارگردان و نویسنده تاریخی معروف که فیلم های بسیاری برای کشور عزیزمان ایران ساخته است این روزها سنگ قبر تاسف باری که حتی نامش هم در آن پیدا نیست را بر روی مزار خود مشاهده میک...

ادامه مطلب