Adrianne Lewis

زبان درازترین دختر دنیا / عکس

زبان درازترین دختر دنیا / عکس

زبان درازترین دختر دنیا آدریانه لوئیس دختر 18 ساله که با زبان 10.16 سانتی متری خود چشمانش را زبان میزند  آدریانه لوئیس دختر 18 ساله که خود را زبان دراز لوییس معرفی میکند به دنبال ثبت اسم خود در گینس به عنوان زبان درازترین فرد دنیا می باشد . آدریانه با زبان خود چشم و بینی و چانه و آرنج دستش را لمس میکند .البته او برای لمس چشمانش با زبانش از دستش کمک میگیرد اما همین هم شگفتیست .مادر آدریانه می گوید که در سن 10 الی 12 سالگی متوجه د...

ادامه مطلب