https://avaliha.ir

اولی ها actress day

جمله زیبای گلاره عباسی تقدیم به بازیگران در روز بازیگر / عکس

گلاره عباسی روز بازیگر

جمله زیبای گلاره عباسی تقدیم به بازیگران در روز بازیگر گلاره عباسی در روز بازیگر جمله زیبایی به هنرمندان تقدیم کرد گلاره عباسی در وصف بازیگران نوشت : دوستان بازیگر من نقش ها و گریم ها ی چند رنگ و دل های یک رنگی دارند. رفقا روزتون مبارک…