بایگانی برچسب ها: AAA Family

مدیر شبکه ماهواره ای تریپل ای AAA دستگیر شد

مدیر شبکه ماهواره ای تریپل ای AAA دستگیر شد

مدیر شبکه ماهواره ای تریپل ای AAA دستگیر شد مدیر ارشد شبکه غیر اخلاقی AAA که صاحب دو شبکه ماهواره ای بود دستگیر و شبکه های وی تعطیل شد شبکه های ماهواره ای که سعی بر تخریب فرهنگ ایران دارند همیشه از مشکلات بزرگ جامعه ما بوده اند که با حمایت کشورهای غربی رو به رو شده و با ایجاد شبکه های مغایر فرهنگ مستقیما به دل فرهنگ ما میزدند که یکی از این شبکه ها ، شبکه ماهواره ای تریپل ای AAA بوده است که چند مدتی بود با کانال های AAA MUSIC و AAA FA...

ادامه مطلب