5 بهمن

مهم ترین اتفاقات ایران در تاریخ 5 بهمن

مهم ترین اتفاقات ایران در تاریخ 5 بهمن

مهم ترین اتفاقات ایران در تاریخ 5 بهمن مهم ترین اتفاقات تاریخ ایران در روز 5 بهمن در سال های گذشته . بهمن به فارسی دَری دَلو، در زبان پشتو سلواغه یازدهمین ماه سال خورشیدی است و در گاه‌شماری رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۳۰۷۷م سال آغاز شده و در روز ۳۳۶م سال پایان می‌یابد. بهمن دومین ماه فصل زمستان است. 5 بهمن یک روز از روزهای ماه یازدهم سال شمسی است که در این روز اتفاقات بسیاری در تاریخ ایران اتفاق افتاده است . مهمتر...

ادامه مطلب