بایگانی برچسب ها: 15 بار ازدواج دختران خارجی

دختران خارجی 15 بار ازدواج در سال با اعضای داعش

دختران خارجی 15 بار ازدواج در سال با اعضای داعش

به گزارش اولی ها سعد معن تصریح کرد :« پلیس در حمله به یکی از مراکز تجمع داعش در بیجی، چهل کیلومتری شمال تکریت، موفق به توقیف یک دستگاه رایانه شد که متعلق به یکی از قضات شرعی داعش است. در این رایانه اطلاعاتی از ازدواج دختران خارجی با اعضای داعش ثبت شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این منبع، بسیاری از دخترانی که عقد ازداوجشان ثبت شده است در طول یک سال بیش از 15 بار با افراد مختلف در داعش ازدواج کرده اند.» در خبر دیگری از عراق...

ادامه مطلب