کریستال

ساخت طرح های هنری گران قیمت با سنگ های تزئینی + تصاویر

ساخت طرح های هنری گران قیمت با سنگ های تزئینی + تصاویر

ساخت طرح های هنری گران قیمت با سنگ های تزئینی + تصاویر سوزان درومن هنرمند هلندی است که طرح های هنری گران قیمتی را با استفاده از کریستال و سنگ های زینتی آفریده است.جالب اینجاست که او برای این نقش ها طرح قبلی نداشته. خود می گوید: من هیچ وقت نقشه ای ندارم، بینشی خاص مرا راهنمایی می کند. ارتفاع، نورپردازی، رنگ ها ، بازدید کنندگان و کل جو موجود مرا هدایت می کنند. این نقش ها از دور چیزی معمولی به نظر می آیند، اما با نگاهی دقیق از نزدیک می ...

ادامه مطلب